top of page

Salgsbetingelser

 

Generell informasjon

 

En gruppetur hos Siciliatur er basert på minimum 5-10 deltagere. Ved færre påmeldte har Siciliatur anledning til å avlyse reisen, øke prisen eller tilby tur uten ekstra instruktør/reiseleder. Dette skal meddeles den reisende senest 20 dager før avreise.

 

Ved skreddersydde turer avtales antall reisende på forhånd og det er ingen minstepåmeldingskrav for antall personer som skal delta på en skreddersydd reise.

 

Ytterligere hotellopphold eller transport som ikke er kjøpt eller bestillt gjennom Siciliatur vil ikke dekkes av Siciliatur. Det tas forbehold om mulige trykkfeil i markedsføring eller på nettsiden. Om vesentlige endringer skjer etter bestilling skal dette meddeles den reisende skriftlig. Uforutsette hendelser som streik, stengte veier, vær- og føreforhold kan føre til programendringer på en gruppereise. Siciliatur forbeholder seg Force Majeure og retten til å endre programmet i samarbeid med våre lokale samarbeidspartnere uten at erstatningsansvar oppstår.

 

Om avvik fra det avtalte program og opplegg oppstår utenfor arrangørens kontroll anses dette normalt ikke som en mangel så sant det ikke betegnes som vesentlig.

 

Pass og visum

 

Mange land krever at passet er gyldig i minst tre eller seks måneder etter hjemreisedato. Dette gjelder også reiser i Europa. En oversikt over de ulike lands pass og visumregler kan ses på Utenriksdepartementets nettside. Vi forholder oss til visumregler for norske statsborgere. Har du annen nasjonalitet, må du selv sjekke eventuelle visumregler til det aktuelle reisemålet. Det er den reisendes ansvar å sørge for at pass og eventuelt visum er gyldig ved avreise og at det fremdeles er gyldig ved hjemreisedato/ankomst Norge. Alle reisende er selv ansvarlig for å oppgi korrekt navn i henhold til pass ved bestilling.

 

Reise- og avbestillingsforsikring

 

Alle reisende må ha reiseforsikring og den reisende er selv ansvarlig for å tegne nødvendige forsikringer. Siciliatur anbefaler alle å tegne en avbestillingsforsikring i tillegg til reiseforsikring. Mange har dette inkludert i sin vanlige reiseforsikring. Spør ditt forsikringsselskap om dette.

 

Force Majeure

 

Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse har kunden rett til å kreve seg løst fra avtalen dersom han/hun kan dokumentere at vilkårene for slik avbestilling er oppfylt. Den reisende plikter å kontakte Siciliatur om avbestillingen så snart som mulig etter at man ble kjent med de omstendigheter som gir rett til avbestillingen etter dette punkt. Ved bruk av legeerklæring som dokumentasjon for plutselig og alvorlig sykdom, bør denne utferdiges på det skjema bransjeorganisasjonen og Den Norske Legeforening har utarbeidet.

 

Helse

 

Ved deltagelse på Siciliatur sine reiser, skal man være 100 % selvhjulpen, i alminnelig god fysisk form og med alminnelig evne til å gå. Hvis din fysiske form er en hindring for din deltakelse i programmet, kan vi be deg avstå fra utflukt eller et arrangement uten refusjon. Siciliatur kan avvise reisedeltakere som etter en skjønnsmessig vurdering ikke vil være i stand til å gjennomføre en aktivitet eller utflukt ved egen hjelp ved f eks alkoholnarkotikainntak eller andre rusmidler samt generell fysisk og psykisk tilstand. Siciliatur tar ikke ansvar for den enkelte hvis slike uforutsette hendelser skulle oppstå.

 

Avbestillingsregler

 

Ved bestilt reise og betalt reise: Inntil 60 dager før avreisen betales det innbetalte beløpet tilbake. Fra 60 dager til og med 31 dager før avreise betales 50% av reisens pris tilbake. Fra 30 dager og inntil avreise er reisen betalt i sin helhet og refunderes ikke. Angrerettsloven av 15.06.2018 gjelder ikke ved kjøp av reisetjenester, jfr. lovens § 2 d

 

Økonomisk trygghet:

 

Siciliatur er medlem av Reisegarantifondet som sikrer din økonomi ved en eventuell insolvens hos Siciliatur.

 

Endring av dagsplaner/rekkefølge

 

Siciliatur kan endre dagsforløpene i et utfluktsprogram. Værforhold kan spille inn og ellers andre påvirkninger som gjør at man blir nødt å endre rekkefølgeprogrammet som beskrevet på internettsiden.

 

Overdragelse

 

Reisen/turen kan ikke overdras til andre. Hvis mulig kan Siciliatur sjekke muligheten for dette ved et gebyr av gitt størrelse og faktorer som ligger utenfor Siciliatur sin kontroll.

 

Avtaleinngåelse og bekreftelse

 

Avtale om kjøp anses inngått når turen er betalt i henhold til instruksjoner. Lesebekreftelse og aksept skal inngis av kunden ved eget avkrysningsfelt før innsending av påmelding. Er turen ikke bekreftet innbetalt fra Siciliatur i henhold til instruksjoner over, bortfaller avtalen.

 

Reklamasjoner

 

Den reisende plikter å gi beskjed umiddelbart hvor mangelen/feilen oppdages til Siciliatur. Dersom et problem ikke kan løses tilfredstillende på stedet, kan det klages skriftlig senest to uker etter hjemkomst. Saken kan henvises til Reklamsjonsnemda for pakkereiser hvis Siciliatur og den reisende ikke kommer til enighet i en gitt sak.

 

Forbehold

 

Siciliatur tar forbehold om trykkfeil og endringer i disse reisevilkårene. Skifte av hotell eller hotellfasiliteter og beskrivelser kan skje men da til tilsvarende standard som beskrevet på internettsiden ved avtaleinngåelse.

 
 
bottom of page